Mitt Val

  • Processtid: 2016-08-01 - 2019-06-30
  • Processägare: Implementerad i Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan dagliga arbete
  • Processmedel: 1 820 875 kr
  • Styrgruppsmedlemmar:

 

Mitt Val är implementerad som metodik i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Föräkringskassan sen september 2019. Läs slutrapporten här 

Mitt Val finns till som ett verktyg i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att stötta personer som har, eller löper risk att få nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Försäkringskassan bjuder in personen att delta i gruppverksamhet om max tio deltagare som träffas i Arbetsförmedlingens lokaler två gånger i veckan, i en månads tid. En handläggare från Försäkringskassan och en arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen leder gruppverksamheten.Utgång sker ur biologdesign som innebär att de inriktar sig på vilka intressen deltagarna har, till förmån för tidigare arbetslivs- och utbildningserfarenhet. Målet är att finna nya vägar ut i arbete i en positiv anda och samtidigt förkorta tiden i sjukförsäkringen.