Pilotprojekt förstärkt KAA

 • Processtid: 2022-02-01 - 2023-01-31
 • Processägare: Alvesta kommun, Lessebo kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun och Växjö kommun
 • Dokument:

  Läs slutrapporten Slutrapport Förstärkt KAA

 

Pilotprojekt förstärkt KAA

Syftet med projektet är att utgå från ungdomarnas sammantagna behov och förutsättningar och öka möjligheten till stegförflyttning mot arbete eller studier, samt minska lidande och utanförskap. Vara en samordnande stödjande funktion som skräddarsys i varje kommun utefter behov och lokala förutsättningar.

Stor vikt läggs på samverkan för att hindra att ungdomar faller mellan stolarna, ge ett individuellt stöd och praktiskt pedagogiskt stöd.

 

Målgrupp

Då projektet bara sträcker sig ett år, med eventuell förlängning behöver målgruppen vara tydligt avgränsad. KAA-målgruppen blir en tydlig avgränsning och där varje kommun har KAA-samordnare som kan vara en spindel i nätet, samverka med de två projektanställda. Det är också en gemensam nämnare för alla kommunerna då den är lagstadgat att varje kommun ska arbeta med målgruppen.

Om projektet faller väl ut är målsättningen att utvidga till andra målgrupper som är behov av koordinerat stöd.

KAAs målgrupp är unga personer 16-20 år som har behov av koordinerat stöd:

 • inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning 
 • inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis
 • inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat.
 
Mål

Målet är att:

 • Utgå från varje ungdoms behov och förutsättningar
 • Prova nya metoder, tex supported employment
 • Bygga upp praktik/arbetsprövningsbank
 • Utforma stödet utifrån varje kommuns förutsättningar
 • Se över skav och organisatoriska mellanrum
 
Kontakt

Har du ytterliga frågor angående pilotprojekt förstärkt KAA eller önskar mer information är du välkommen att kontakta Samordningsförbundet Värend.

Processledare: Elin Warelius

Telefon: 0470-796 462

E-post: elin.warelius@vaxjo.se