Hälsofrämjande Etablering

  • Processtid: 2017-12-01 - 2020-12-31
  • Processägare: SKL nationellt och Växjö kommun lokalt
  • Processmedel: 1 070 000
  • Styrgruppsmedlemmar: Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg på lokal nivå. Finns också en nationell nivå.

Hälsofrämjande etablering är ett nationellt ESF-projekt som drivs i två nivåer, både på nationell nivå med Sveriges Kommuner och Landsting som projektägare, i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, samt på lokal nivå med delprojekt i sex olika områden runt om i landet, Växjö, Malmö, Gävle, Umeå, Nacka/Värmdö och Eskilstuna. Lokalt delprojekt i Växjö drivs av Växjö kommun som projektägare, i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Samordningsförbundet Värend. Totalt är det 4 tjänster i projektet, en delprojektledare, två koordinatorer och en arbetsförmedlare. Delprojektet i Växjö arbetar mot östra Kronoberg och kommunerna Växjö, Lessebo, Tingsryd, Alvesta och Uppvidinge. 

Projektets två huvudsyften är: 

-          att utveckla och prova metoder och arbetssätt samt utveckla samverkansstrukturer för att tidigare i etableringsprocessen identifiera, utreda och omhänderta ohälsa och/eller funktionsnedsättning hos nyanlända individer

-          stödja och stärka nyanlända personer på vägen mot arbete eller studier.  

Projektet riktar sig mot nyanlända kvinnor och män som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, eller senast inom 6 månader avslutats från etableringsuppdraget, och som misstänks har någon form av ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Totalt ska delprojektet arbeta med 80 personer under genomförandefasen på två år (sep 2018-sep 2020). 

Projektet har som mål att utveckla metoder och strukturer för ökad samverkan och samsyn kring målgruppen hos berörda aktörer. Projektet vill också bidra till att systemen för att ta emot nyanlända är anpassade så att personer med ohälsa och/eller funktionsnedsättning på bättre sätt än för närvarande kommer i arbete, utbildning eller gör stegförflyttningar mot arbetsmarknaden. 

 

Läs mer här

Har du frågor?

Besök: Arabygatan 82A, Växjö

Telefon: 073-328 80 17

E-post: info@sfvarend.se

 

Följ oss på 

Processledare

Alemka Zuko, Delprojektledare

Tel: 0470- 59 95 17

E-post: alemka.zuko@vaxjo.se

 

         

       Utvecklingstrappan

                    Läs mer här