Samverkan KAA

  • Processtid: 2019-01-01 Tillsvidare
Processen

Kommunernas aktivitetetsansvar KAA innebär att när en ungdom inte startar, fullföljer eller om ungdomen avslutar en utbildning utan examensbevis så ska kommunen identifiera dessa och stötta dem på bästa vis. Hur man gör detta är olika mellan kommunerna. I Värend är samordningsförbundet delaktig för att utveckla ett nätverk och göra samverkan till en naturlig del. Detta drivs tillsammans med kommunerna och Sunnerbo samordningsförbund. 

 

Mål

Att finna goda samverkansstrukturer för att underlätta övergången från skola till arbetsliv för målgruppen.  

 

 

Kontakt

Har du ytterliga frågor angående KAA eller önskar mer information är du välkommen att kontakta Samordningsförbundet Värend.

 

Processledare: Emma Krantz

Telefon: 073- 328 80 17

E-post emma.krantz@sfvarend.se

 

Länkar