Samverkansutbildningen

Samverkansutbildning 

En utbildningsinsats på två dagar fördelat på tre tillfällen för samtliga parter. Syftet med insatsen är att 25 medarbetare per utbildning ska få mer kunskap om varandras arbete, få förståelse för hur det är att behöva stöd från flera parter samtidigt samt kunskap om SIP. Utbildningen ska bidra till att fler människor får rätt stöd i rätt tid. Utbildningen genomförs tillsammans med Sunnerbo Samordningsförbund. Utbildningen erbjuds vid två till tre gånger under året.

 

Under år 2024 ska diskussioner påbörjas för att utveckla insatsen. Samverkansutbildningen säljs till andra förbund i Sverige.