Gör små saker med stor kärlek

Gör små saker med stor kärlek

syftet med insatsen är att öka kunskapen hos medlemsparternas medarbetare, men också medborgare om psykisk hälsa och individers behov utifrån det. Mellan 500–700 personer förväntas delta och då från hela Sverige.

Insatsen sker tillsammans med Sunnerbo Samordningsförbund, Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Linnéuniversitetet och Växjö kommun.